SinfulHeart

14 tekstów – auto­rem jest Sin­fulHeart.

Ci, którzy kochać nie pot­ra­fią, miłości nie doznają...
Na­tomiast Ci, którzy kochają, miłość przez życie to­warzyszyć im będzie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 maja 2014, 22:35

Po cichut­ku w swej dumie
Po cichut­ku w zazdrości
Po cichut­ku w słowach niepewności
Wy­raźnie,a cichut­ko w miłości... 

myśl • 8 maja 2014, 17:24

Jeszcze krótka chwila.
Będę w niebie.
Od­dam się w objęcia Mor­feu­sza...a może ko­goś innego? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 maja 2014, 23:02

Za dużo hałasu.
Zbyt wiele problemów.
Za mało czasu.
Zbyt wiele ludzi.
Przytłaczający świat,
Przyg­niatający myśli z każdej strony.
Pełen nienawiści,
Zazdrości.
Pełen wy­niosłych grzeszników... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 maja 2014, 18:29

Za­bija powoli.
Cichy morderca.
Ciągle ucieka, nie da się złapać.
Za­biera miłości i smutki.
Rodzi­ny i przedmioty.
Cho­ler­ny morderca.
Czas. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 maja 2014, 15:04

Prze­ciera spo­coną twarz podkoszulkiem,
Uka­zując lek­ki za­rys mięśni.
Spoglądając na je­go klatkę pier­siową ru­mieni się.
Z wes­tchnieniem przygląda się mężczyźnie jej marzeń.
Nag­le ich spoj­rze­nia krzyżują się,
Ma­giczny mo­ment prze­rywa krzyk.
Pełen żalu i smutku.
Krzyk prze­rywa piękne wspomnienie.
Pier­wsze spotkanie.
Te­raz wy­marzo­ny fa­cet ją traci.
Tra­ci swą miłość z wiel­kim bólem...
Po­zos­tając je­dynie z małą pa­mięcią, aniołkiem,
Pow­stałym z ich wspólnej miłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 kwietnia 2014, 22:40

Codzien­nie mnie odwiedzasz.
Na ja­wie, we śnie.
Codzien­nie jesteś.
W moich myślach, moim sercu.
Codzien­nie zasypiam.
Z Tobą w mu­zyce, we śnie.
Codzien­nie kocham Cię co­raz bardziej.
Ro­zumiesz mnie ? Jeśli mnie nie chcesz, odejdź jak najszybciej.
Póki sta­niesz się mym narkotykiem. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 kwietnia 2014, 22:58

Na­dal jest dob­rze. Bez zmian.
Jes­tem niewi­doczna. Siedzę w moim stałym, cichym miej­scu. Jak myszka ob­serwuję świat.
Jeszcze nie wiesz jak bar­dzo Cię kocham.
Jeszcze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2014, 00:08

That bit­ch kil­led my muse.
So i will kill her muse.
So sick. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 kwietnia 2014, 14:06

Pragnę żyć i umierać.
Cie­szyć się wol­nością i miłością.
Żyć z Bo­giem i wiarą w lep­sze jutro.
Wiarą w prze­budze­nie świata.
Prze­budze­niem ludzi zam­roczo­nych
Złością
Przekonaniem
Pychą
Zazdrością.
Jak po­wiadał - ''Nie lękaj­cie się ! ''
Bo niena­wiść niszczy nienawiść.
A miłość potęgą jest największą. 

aforyzm • 11 kwietnia 2014, 19:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SinfulHeart

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność